Trang chủ » Sản phẩm »THIẾT BỊ LASER NỘI MẠCH »ĐẦU PHÁT TIA LASER NỘI MẠCH VÀ NỘI MẠCH KHÔNG XÂM LẤNĐẦU PHÁT TIA LASER NỘI MẠCH VÀ NỘI MẠCH KHÔNG XÂM LẤN

CÁC ĐẦU PHÁT CHO ILBI VÀ NLBI

Chúng được thiết kế để chiếu sáng máu bằng laser với các thông số chiếu sáng khác nhau (bước sóng và công suất) và thực hiện các kỹ thuật sau:

  • Chiếu sáng máu bằng laser qua tĩnh mạch (ILBI) sử dụng đèn dẫn hướng ánh sáng dùng một lần vô trùng KIVL-01
  • Chiếu sáng máu bằng laser không xâm lấn (NLBI)


KL-ILBI-635-2 KLO-635-50 (NLBI)

 

 

Thiết kế của các đầu phát quang để chiếu sáng máu tĩnh mạch đảm bảo chiếu tia laser vào tĩnh mạch của bệnh nhân với tổn thất tối thiểu. Đầu được cố định trên cánh tay của bệnh nhân bằng một dây đeo đàn hồi đặc biệt, giúp loại bỏ sự trượt của đầu dọc theo cánh tay của bệnh nhân và sức căng của hướng dẫn ánh sáng trong quá trình làm thủ thuật. Để thuận tiện, màu sắc của dây đai của bộ phát cho ILBI tương ứng với quang phổ của ánh sáng laser.

 

THIẾT KẾ CÁC ĐẦU ĐỐI XỨNG:

 

KL-ILBI - bước sóng - công suất

VÍ DỤ:

 

KL-ILBI-635-2 - đầu laser cho ILBI với bước sóng 635 nm và công suất 2mW

 

ĐẦU EMITTIN CHO ILBI VÀ NLBI

Đầu laser chiếu sáng liên tục
KL-ILBI-635-2
Bước sóng: 635 nm (quang phổ màu đỏ)
Công suất: 2 mW
Chế độ hoạt động: liên tục
Đối với ILBI
Đầu laser chiếu sáng liên tục
KL-ILBI-635-20
Bước sóng: 635 nm (quang phổ màu đỏ)
Công suất: 20 mW
Chế độ hoạt động: liên tục
Đối với ILBI
Đầu laser chiếu sáng liên tục
KL-ILBI-365-2 
Bước sóng: 365 nm (quang phổ UV)
Công suất: 2 mW
Chế độ hoạt động: liên tục
Đối với ILBI
Đầu laser chiếu sáng liên tục
KL-ILBI-405-2 
Bước sóng: 405 nm (quang phổ UV)
Công suất: 2 mW
Chế độ hoạt động: liên tục
Đối với ILBI
Đầu laser chiếu sáng liên tục
KL-ILBI-450-2
Bước sóng: 445-450 nm (quang phổ xanh lam)
Công suất: 2 mW
Chế độ hoạt động: liên tục
Đối với ILBI
Đầu laser chiếu sáng liên tục
KL-ILBI-450-20 
Bước sóng: 445-450 nm (quang phổ xanh lam)
Công suất: 20 mW
Chế độ hoạt động: liên tục
Đối với ILBI
Đầu laser chiếu sáng liên tục
KL-ILBI-530-2 
Bước sóng: 520-530 nm (quang phổ màu xanh lá cây)
Công suất: 2 mW
Chế độ hoạt động: liên tục
Đối với ILBI
Đầu laser chiếu sáng liên tục
KL-ILBI-530-20 
Bước sóng: 520-530 nm (quang phổ màu đỏ)
Công suất: 20 mW
Chế độ hoạt động: liên tục
Đối với ILBI
Đầu laser chiếu sáng liên tục KLO-635-50 (NLBI) Bước sóng: 635 nm (quang phổ màu đỏ)
Công suất: có thể điều chỉnh từ 0 đến 50 mW
Chế độ hoạt động: liên tục
Bộ phát được sử dụng để chiếu sáng máu không xâm lấn, không có hướng dẫn ánh sáng KIVL-01