Trang chủ » Sản phẩm »MÁY- THIẾT BỊ ĐÔNG Y- PHỤC HỒI CHỨC NĂNG »MÁY TỪ TRƯỜNG TRỊ LIỆUMÁY TỪ TRƯỜNG TRỊ LIỆU

Từ trường trị liệu sử dụng hiệu quả của thành phần từ trong trường điện từ. Hiệu quả được biết rõ bao gồm giảm đau và tăng tốc lành thương.

Để tăng sự an toàn của người vận hành, công nghệ Từ Trường Tập TrungTM được sử dụng trong tất cả từ cực. Công nghệ này ngăn từ trường thoát ra bên cạnh từ cực để đến người vận hành. Trong khi bệnh nhân hưởng lợi điều trị, người điều khiển máy không bị tiếp xúc với ừ trường này.

Có nhiều loại từ cực. Từ cực đĩa là phù hợp nhất cho tay chân trong khi lồng từ cực được sử dụng cho vùng thân.