Thông số kỹ thuật Full HD NET-260
 
Nguồn sáng Đèn LED 80W
Hướng dẫn ánh sáng 11.5Ø, 2m, Loại kính
Chụp khung hình 1,2,4 khung
Sự tiêu thụ năng lượng 350VA
Vôn AC 220V
Tính thường xuyên 50Hz / 60Hz
Trọng lượng 8kg
Kích thước 420 (W) x 350 (D) x 100 (H) mm
 
Thông số kỹ thuật Full HD MG-150
 
Nguồn sáng Đèn LED 60W
Hướng dẫn ánh sáng 11.5Ø, 2m, Loại kính
Chụp khung hình 1,2,4 khung
Sự tiêu thụ năng lượng 180VA
Vôn AC 220V
Tính thường xuyên 50Hz / 60Hz
Trọng lượng 8kg
Kích thước 205 (Rộng) x 148 (D) x 102 (Cao) mm